Jadesan Capital Investments đầu tư vào các kim loại quý bằng cách mua tài sản hữu hình, mua các hợp đồng và cổ phiếu tương lai của các công ty giao dịch trên sàn chứng khoán có tham gia vào việc việc sản xuất kim loại quý.

Kim loại quý được coi là hiếm và/hoặc có giá trị kinh tế cao. Giá trị tương đối cao hơn của các kim loại này do các yếu tố khác nhau bao gồm độ hiếm có của chúng, công dụng trong các quy trình công nghiệp và làm phương tiện đầu tư.

Kim loại quý giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư và giá trị tích trữ của chúng tôi, và chuyên dùng làm hàng rào chống lạm phát và bất ổn tài chính.

Giao dịch tương lai

Tương lai cung cấp cho Jadesan Capital Investments một phương tiện đòn bẩy để mua hoặc bán kim loại quý theo mức giá và thời gian cụ thể trong tương lai. Tương lai thường được xem là phương tiện đầu cơ, nhưng chúng cũng có thể được sử dụng để chốt giá mua bán hàng hóa vật chất.

Quỹ tương hỗ

Jadesan Capital Investments cố gắng tiếp xúc đa dạng với các công ty khai thác kim loại quý, với nhiều quỹ tương hỗ giúp tiếp xúc các khu vực địa lý và vốn hóa thị trường khác nhau.

 

Quỹ hoán đổi danh mục

Bạn có thể tìm được các chiến lược đầu tư kim loại quý đa dạng nhất trong quỹ hoán đổi danh mục với các tùy chọn bao gồm các nhà sản xuất mới lẫn kỳ cựu, vàng thỏi và tiếp xúc dạng đòn bẩy. ETF mang lại lợi thế về thanh khoản hàng ngày cho công ty, đồng nghĩa với việc linh hoạt hơn và thích ứng tốt hơn.

Liên hệ

Liên lạc