Cách tiếp cận đầu tư của chúng tôi

4 chìa khoá thành công

Intention

Đt mc tiêu xúc tích, phù hp

Một mục tiêu đầu tư phù hợp nên định lượng được và có thể đạt được. Thành công không nên phụ thuộc vào lợi nhuận đầu tư quá lớn hoặc yêu cầu quản lý tiền bạc không thực tế.

Parity

Đt mc tiêu xúc tích, phù hp

Một mục tiêu đầu tư phù hợp nên định lượng được và có thể đạt được. Thành công không nên phụ thuộc vào lợi nhuận đầu tư quá lớn hoặc yêu cầu quản lý tiền bạc không thực tế.

expenses

Ct gim chi phí

Ai trong ngành tài chính cũng biết rằng các nhóm đầu tư với chi phí thấp hơn thường đem lại kết quả khả quan hơn nhóm có chi phí cao hơn.

Direction

Đưa ra phương hướng và gi quan đim

Phương hướng và quan điểm đúng đắn sẽ đóng vai trò là ánh sáng dẫn đường giúp các nhà đầu tư giữ đúng hướng khi theo đuổi chiến lược đầu tư dài hạn đúng đắn trong lúc thị trường hỗn loạn.

MỤC TIÊU

BÌNH ĐẲNG

CHI PHÍ

PHƯƠNG HƯỚNG

Đt mc tiêu xúc tích, phù hp

Một mục tiêu đầu tư phù hợp nên định lượng được và có thể đạt được. Thành công không nên phụ thuộc vào lợi nhuận đầu tư quá lớn hoặc yêu cầu quản lý tiền bạc không thực tế.

Đt mc tiêu xúc tích, phù hp

Một mục tiêu đầu tư phù hợp nên định lượng được và có thể đạt được. Thành công không nên phụ thuộc vào lợi nhuận đầu tư quá lớn hoặc yêu cầu quản lý tiền bạc không thực tế.

Ct gim chi phí

Ai trong ngành tài chính cũng biết rằng các nhóm đầu tư với chi phí thấp hơn thường đem lại kết quả khả quan hơn nhóm có chi phí cao hơn.

Đưa ra phương hướng và gi quan đim

Phương hướng và quan điểm đúng đắn sẽ đóng vai trò là ánh sáng dẫn đường giúp các nhà đầu tư giữ đúng hướng khi theo đuổi chiến lược đầu tư dài hạn đúng đắn trong lúc thị trường hỗn loạn.

Nơi chúng tôi thành công

Thị trường của chúng tôi

Ngoại hối

Thị trường ngoại hối là thị trường phi tập trung toàn cầu hoặc không cần kê đơn (OTC) để trao đổi tiền tệ và nổi tiếng là thị trường tài chính thanh khoản nhất thế giới.

Cổ phiếu Quỹ hoán đổi danh mục

Bạn có thể tìm được các chiến lược đầu tư đa dạng nhất trong quỹ hoán đổi danh mục. Quỹ ETF mang lại lợi thế về thanh khoản hàng ngày cho công ty, đồng nghĩa với việc linh hoạt hơn và thích ứng tốt hơn.

Hàng hóa

Jadesan Capital Investments đầu tư vào hàng hóa thông qua các hợp đồng tương lai. Điều này cho phép chúng tôi bình ổn chi phí và giảm các rào cản liên quan đến dòng tiền. Các giao dịch viên của chúng tôi sử dụng thị trường hàng hóa để nắm giữ các vị trí giúp giảm thiểu rủi ro tài chính do thay đổi về giá cả.

Kim loại quý

Jadesan Capital Investments đầu tư vào các kim loại quý bằng cách mua tài sản hữu hình, mua các hợp đồng và cổ phiếu tương lai của các công ty giao dịch trên sàn chứng khoán có tham gia vào việc việc sản xuất kim loại quý.

Chỉ số

Jadesan Capital Investments giao dịch các chỉ số nổi tiếng như FTSE 100, Dow Jones và Dax. Đây thực chất là các rổ cổ phiếu được xếp hạng bởi các tổ chức độc lập như các ngân hàng lớn và các công ty chuyên về chứng khoán.

NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

Bằng chứng nằm ở các con số

>

1,2

tỷ

Tài sản thuộc quyền quản lý

0

Trụ sở chính khắp toàn cầu

0

Nhóm tài sản

0

Sản phẩm

0

Khách hàng trên toàn cầu

>

1,2

tỷ

Tài sản thuộc quyền quản lý

0
Trụ sở chính khắp toàn cầu
0
Nhóm tài sản
0

Sản phẩm

0

Khách hàng trên toàn cầu

Liên hệ

Liên lạc