Hợp tác JCI với JF Lennon - ngày 1 tháng 8 năm 2019

Hội nghị tài chính Hàn Quốc Seoul - ngày 4 tháng 10 năm 2019

Đối thoại Đài Loan Forex Châu Á Đài Loan - ngày 11 tháng 11 năm 2019

Thảo luận Forex Đài Loan Đài Loan - 16 tháng 10 năm 2019

Hội nghị tài chính Đài Loan Cao Hùng - ngày 5 tháng 10 năm 2019

Sự kiện kích hoạt Đài Loan - ngày 25 tháng 9 năm 2019

Hội thảo Forex Đài Loan Đài Bắc - ngày 6 tháng 9 năm 2019

Internal VIP Forex Seminar Taipei - 13 Dec 2019

Regional Office Opening Shenzhen - 22 Dec 2019