Thị trường ngoại hối là thị trường phi tập trung hoặc không cần kê đơn (OTC) để trao đổi tiền tệ và nổi tiếng là thị trường tài chính thanh khoản nhất thế giới.

Thị trường này xác định tỷ giá hối đoái cho từng loại tiền tệ. Nó bao gồm mọi khía cạnh của việc mua bán và trao đổi tiền tệ ở mức giá hiện tại hoặc đã xác định. Về khối lượng giao dịch, đây là thị trường lớn nhất thế giới từ trước đến nay.

Đầu cơ ngoại hối

Jadesan Capital Investments thực hiện chiến lược này để nhanh chóng đạt được lợi nhuận tiềm năng. Được coi là một trong những chiến lược giao dịch tiên tiến nhất, ý tưởng của phương pháp này là giao dịch được thực hiện trong các khung thời gian ngắn với lợi nhuận thu được thường xuyên sau những biến động nhỏ trên thị trường Forex.

Giao dịch vị thế

Hệ thống này đòi hỏi giao dịch chỉ có thể hoàn tất thành công khi có phân tích kỹ lưỡng về thị trường dài hạn. Khi sử dụng giao dịch vị thế, các giao dịch viên của chúng tôi thực hiện mọi thứ theo cách hoàn toàn ngược lại so với Đầu cơ ngoại hối. Quy mô giao dịch có xu hướng khá nhỏ so với vốn giao dịch.

Việc nắm chắc tổng quan chung về tình hình kinh tế hiện tại ở các quốc gia có các loại tiền tệ được giao dịch, cùng với các vấn đề địa chính trị hiện tại, rất quan trọng trong việc thực hiện giao dịch vị thế thành công.

Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá

Jadesan Capital Investments chỉ ủy thác cho các nhà giao dịch có tỷ lệ chéo có kinh nghiệm của chúng tôi sử dụng phương pháp này vì nó liên quan đến ba giao dịch đồng thời được thực hiện theo ba cặp tiền tệ khác nhau. Tuy nhiên, đây là một trong những phương pháp giao dịch có lợi nhuận cao nhất của công ty khi chúng tôi liên tục chốt lợi nhuận và giữ vị thế lãi ròng cố định.

Trong thị trường ngoại hối có nhiều người tham gia thị trường cạnh tranh từng cơ hội chênh lệch tỷ giá; các giao dịch viên của chúng tôi rất thành thạo trong việc xác định và tận dụng mọi cơ hội chênh lệch tỷ giá nhanh hơn nhiều đối thủ cạnh tranh.

Đối tác

Liên hệ

Liên lạc