Bạn có thể tìm được các chiến lược đầu tư đa dạng nhất trong quỹ hoán đổi danh mục. Quỹ ETF mang lại lợi thế về thanh khoản hàng ngày cho công ty, đồng nghĩa với việc linh hoạt hơn và thích ứng tốt hơn.

Quỹ ETF được gọi là quỹ hoán đổi danh mục vì nó được giao dịch trên sàn giao dịch giống như chứng khoán. Giá của cổ phiếu ETF sẽ thay đổi trong suốt ngày giao dịch khi cổ phiếu được mua bán trên thị trường.

Jadesan Capital Investments tập trung vào các quỹ ETF công nghiệp có triển vọng toàn cầu, như công nghệ và ngân hàng.

ETF công nghiệp

Mức độ thanh khoản cao đồng nghĩa với việc hiếm khi có bất kỳ lỗi theo dõi lớn nào xuất phát từ chỉ số cơ sở, ngay cả trong giao dịch trong ngày. Khi sở hữu các quỹ ETF này, Jadesan Capital Investments có nguồn chỉ số đa dạng cũng như khả năng bán khống và mua ký quỹ. Một lợi thế khác là tỷ lệ chi phí cho các quỹ ETF công nghiệp thấp hơn quỹ tương hỗ trung bình.

Hiện nay, các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) tập trung vào công nghệ đã đạt được những thành công tột đỉnh. Các quỹ ETF công nghệ hàng đầu đã vượt trội hơn đáng kể so với S&P từ đầu năm đến nay, với lợi nhuận hai chữ số đã ghi đậm dấu ấn. Đối với các quỹ ETF ngân hàng, Jadesan Capital Investments đầu tư vào nhiều loại quỹ ETF ngân hàng khác nhau, từ các quỹ ngân hàng khu vực đến SPDR.

Liên hệ

Liên lạc