JADESAN CAPITAL INVESTMENTS

Jadesan Capital Investments (JCI) là một công ty dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới chuyên về dịch vụ thương mại cho khách hàng tư nhân và các tổ chức doanh nghiệp.

JCI được thành lập vào năm 2013 và có trụ sở tại London, Vương quốc Anh.

Công ty giao dịch hơn 5.000 sản phẩm với 9 nhóm tài sản bao gồm Ngoại hối, Chỉ số, ETF, Kim loại quý và Hàng hóa.

JCI cam kết cung cấp giá cả cạnh tranh, công nghệ tiên tiến và nhiều loại dịch vụ tài chính chuyên nghiệp khác nhau cho mọi loại giao dịch viên và nhà đầu tư.

Công ty phục vụ hơn 10.000 khách hàng trên toàn cầu và có hơn 1,2 tỷ đô la tài sản thuộc quyền quản lý tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Các giá trị cốt lõi của chúng tôi

Jadesan Capital Investments cung cấp nhiều loại hình đầu tư với các cách tiếp cận khác nhau, chủ đề chung xuyên suốt các loại nguồn lực và hướng dẫn khác nhau mà chúng tôi cung cấp cho các nhà đầu tư của mình: Tập trung vào khả năng thành công trong tầm hiểu biết của khách hàng.

Bốn chìa khoá đầu tư này rất quan trọng đối với chúng tôi kể từ khi thành lập và bắt nguồn từ văn hóa của chúng tôi. Nó đại diện cho các giá trị và tầm nhìn của chúng tôi—một triết lý bền vững dẫn dắt các quyết định tài chính mà chúng tôi đưa ra cho khách hàng.

Các giá trị cốt lõi của chúng tôi

Jadesan Capital Investments cung cấp nhiều loại hình đầu tư với các cách tiếp cận khác nhau, chủ đề chung xuyên suốt các loại nguồn lực và hướng dẫn khác nhau mà chúng tôi cung cấp cho các nhà đầu tư của mình: Tập trung vào khả năng thành công trong tầm hiểu biết của khách hàng.

Bốn chìa khoá đầu tư này rất quan trọng đối với chúng tôi kể từ khi thành lập và bắt nguồn từ văn hóa của chúng tôi. Nó đại diện cho các giá trị và tầm nhìn của chúng tôi—một triết lý bền vững dẫn dắt các quyết định tài chính mà chúng tôi đưa ra cho khách hàng.

Our Investment Approach

4 Pillars of Success

MỤC TIÊU

Đặt mục tiêu xúc tích, phù hợp

Mục tiêu đầu tư phù hợp nên định lượng được và có thể đạt được. Thành công không nên phụ thuộc vào lợi nhuận đầu tư quá lớn hoặc yêu cầu quản lý tiền bạc không thực tế.

Việc xác định mục tiêu rõ ràng và cách tiếp cận phù hợp, thiết thực để đạt được chúng sẽ bảo vệ các nhà đầu tư tránh khỏi những sai lầm phổ biến điển hình làm cản trở tiến trình.

BÌNH ĐẲNG

Phân bổ tài sản phù hợp bằng cách sử dụng danh mục đầu tư đa dạng

Bản kế hoạch đầu tư hợp lý bắt đầu bằng việc phân bổ tài sản phù hợp với mục tiêu của danh mục đầu tư. Việc phân bổ nên được xây dựng dựa trên các giả định về rủi ro và lợi nhuận phù hợp và tránh rủi ro quá mức thông qua các khoản đầu tư đa dạng.

Việc phân bổ tài sản và đa dạng hóa được dựa trên khái niệm bình đẳng. Vì hầu hết các quyết định tài chính đều liên quan đến rủi ro nên các nhà đầu tư phải tìm kiếm sự bình đẳng để quản lý rủi ro và lợi nhuận tiềm năng thông qua phân tích chuyên sâu và sự am hiểu về tài sản danh mục đầu tư.

CHI PHÍ

Cắt giảm chi phí

Thị trường biến động là điều đã được dự kiến, còn chi phí thì không đổi. Nói một cách đơn giản, việc giảm thiểu chi phí làm tăng lợi nhuận đầu tư. Ai trong ngành tài chính cũng biết rằng các nhóm đầu tư với chi phí thấp hơn thường đem lại kết quả khả quan hơn nhóm có chi phí cao hơn.

Để tăng thu nhập đầu tư, điều quan trọng là phải quản lý các khoản thuế phức tạp có sự khác biệt ở nhiều vùng tài phán khác nhau. Bạn có thể không thống trị thị trường nhưng bạn kiểm soát được chi phí và thuế.

PHƯƠNG HƯỚNG

Đưa ra phương hướng và giữ quan điểm

Quyết định tài chính khiến bạn dễ có cảm xúc cực đoan. Khi thị trường có xu hướng giảm, nhà đầu tư có thể bắt đầu đưa ra những quyết định bốc đồng, trở nên phi lý và không thể đưa ra phương án đầu tư đúng đắn để điều chỉnh danh mục đầu tư theo yêu cầu.

Phương hướng và quan điểm đúng đắn sẽ đóng vai trò là ánh sáng dẫn đường giúp các nhà đầu tư giữ đúng hướng khi theo đuổi chiến lược đầu tư dài hạn đúng đắn trong lúc thị trường hỗn loạn.

Đặt mục tiêu xúc tích, phù hợp

Mục tiêu đầu tư phù hợp nên định lượng được và có thể đạt được. Thành công không nên phụ thuộc vào lợi nhuận đầu tư quá lớn hoặc yêu cầu quản lý tiền bạc không thực tế.

Việc xác định mục tiêu rõ ràng và cách tiếp cận phù hợp, thiết thực để đạt được chúng sẽ bảo vệ các nhà đầu tư tránh khỏi những sai lầm phổ biến điển hình làm cản trở tiến trình.

Phân bổ tài sản phù hợp bằng cách sử dụng danh mục đầu tư đa dạng

Bản kế hoạch đầu tư hợp lý bắt đầu bằng việc phân bổ tài sản phù hợp với mục tiêu của danh mục đầu tư. Việc phân bổ nên được xây dựng dựa trên các giả định về rủi ro và lợi nhuận phù hợp và tránh rủi ro quá mức thông qua các khoản đầu tư đa dạng.

Việc phân bổ tài sản và đa dạng hóa được dựa trên khái niệm bình đẳng. Vì hầu hết các quyết định tài chính đều liên quan đến rủi ro nên các nhà đầu tư phải tìm kiếm sự bình đẳng để quản lý rủi ro và lợi nhuận tiềm năng thông qua phân tích chuyên sâu và sự am hiểu về tài sản danh mục đầu tư.

Cắt giảm chi phí

Thị trường biến động là điều đã được dự kiến, còn chi phí thì không đổi. Nói một cách đơn giản, việc giảm thiểu chi phí làm tăng lợi nhuận đầu tư. Ai trong ngành tài chính cũng biết rằng các nhóm đầu tư với chi phí thấp hơn thường đem lại kết quả khả quan hơn nhóm có chi phí cao hơn.

Để tăng thu nhập đầu tư, điều quan trọng là phải quản lý các khoản thuế phức tạp có sự khác biệt ở nhiều vùng tài phán khác nhau. Bạn có thể không thống trị thị trường nhưng bạn kiểm soát được chi phí và thuế.

Đưa ra phương hướng và giữ quan điểm

Quyết định tài chính khiến bạn dễ có cảm xúc cực đoan. Khi thị trường có xu hướng giảm, nhà đầu tư có thể bắt đầu đưa ra những quyết định bốc đồng, trở nên phi lý và không thể đưa ra phương án đầu tư đúng đắn để điều chỉnh danh mục đầu tư theo yêu cầu.

Phương hướng và quan điểm đúng đắn sẽ đóng vai trò là ánh sáng dẫn đường giúp các nhà đầu tư giữ đúng hướng khi theo đuổi chiến lược đầu tư dài hạn đúng đắn trong lúc thị trường hỗn loạn.

Company

Management Team

CEO, Jonathan Darsey

Jonathan was an Investment Associate at High Street Group and a Research Analyst at BNP Paribas Equity Group and has over 15 years of portfolio and investment management experience in international and domestic fixed income and private equity markets.

Jonathan brings portfolio management discipline, investment experience, and a comprehensive understanding of the global private equity management industry to JCI.

Jonathan graduated from the University of Pittsburgh with a bachelor’s degree in economics and earned his master’s in philosophy from the London School of Economics.

COO, Tom R. Kasey

Tom is Chief Operating Officer of Jadesan Capital Investments. He oversees the day-to-day global business of the firm and ensures that the organization, including its technology and investment functions, have the necessary coordination, connectivity and operating processes.

Tom began his career as an analyst at Barclays Investment Bank before working as a risk advisor to mortgage and insurance clients. He then joined Jadesan Capital Investments and has been instrumental in developing many foundational processes and capabilities before assuming the role as COO.

Tom has a BSc in Finance from Bocconi University in Milan and a Masters of Business Administration from the Durham University Business School in the United Kingdom.

Liên hệ

Liên lạc